TEKST


I mit skulpturelle arbejde er jeg optaget af menneskets eksistentielle forhold. Særligt vores placering og ageren i en kompleks og paradoksal verden, er et gennemgående tema, som jeg til stadighed behandler fra nye vinkler og med forskellige formmæssige greb.


Jeg arbejder i direkte dialog med materialet udfra dets særlige egenskaber og kvaliteter og presser det gerne til det yderste for derved at opnå en spænding, ubalance eller et sammenstød. Leret er min primære udtryksform, som dog ofte kombineres med andre materialer, der, på forskellig vis, understøtter mit undersøgelsesfelt. Værkerne spænder fra skulpturer til større og mindre installationer.


Interessen for psykologiske, biologiske, geologiske og arkæologiske emner udfolder sig ofte gennem kontraster og flertydighed i mine værker, der undersøger begreber som orden og kaos, modningsprocesser, vækst, mutation, styrke- og afhængighedsforhold og de fysiske love.


“Captured Matter” er en serie keramiske værker, hvor jeg stiller skarpt på naturens overlevelses-duelighed efter den antropocæne tidsalder. De kan således ses som arkæologiske fund, hvor rester af vores civilisation ligger hengemt under overbegroet vegetation. Arkitektur, mobiltelefoner, opladere, industrielle robotter og andre fragmenter af teknologi, fra vores tid, anes under lag af en løssluppen ursuppe eller lavastrøm. Jeg har leget med tanken om, at vi, højtciviliserede mennesker, er insekter indfanget i mange millioner år gamle ravklumper. Fra en anden vinkel, forsøger jeg at fritsætte dem fra ragnarok, så de til stadighed tipper magt- og afhængighedsforholdet, og måske ligefrem kan ses som et håb om sameksistens mellem natur og civilisation i et sammensmelet ligeværdigt hele.


“Extended Gravity” består af lange elastiske stofbaner, udformet som lukkede hylstre, indeholdende keramiske kugler i forskellige størrelser, der tæller større og mindre installationer samt skulpturer. Værkerne varieres på et utal af måder og ses derfor både hængende fra loftet, på væggen samt stående og liggende. Fælles for dem er en tilbagevendende undersøgelse af form, farve, fylde, interval, lyd og de fysiske love. Tyngdekraften er det umiddelbare omdrejningspunkt, der trækker de fyldte hylstre mod jorden. Derudover spiller farverne på stofferne en central rolle. Jeg indfarver selv stofferne, der spænder fra mørke jordfarver over intense syntetiske farver til helt sarte gyldne toner. Hvad angår form og fylde, giver de keramiske kugler, der varierer i størrelse, antal og interval, krop og karakter til stofhylstrene, ligesom de skaber en karakteristisk lyd, når de slår mod hinanden. Det faktum, at de transparante og fleksible stoffer er i stand til at tage et greb om og fastholde de tunge keramiske kugler, er endnu et forhold, som jeg finder yderst interessant. Styrke- og afhængighedsforholdet er derfor endnu en præmis for værkerne. Slutteligt bestræber jeg mig på at den umiddelbare sanselige oplevelse vil vække nysgerrighed og undren over det både genkendelige, udefinerbare og fremmedartede i værkerne, ved blot at antyde, hvad det er for et fænomen, der udspiller sig. Værkerne har derfor indbyggede narrative referencer, der kan pege i retning af et laboratorium, et væksthus eller en science fiction-kulisse, der huser tyngede pupper, som bærer på livsformer i modning.


I serien “Primordial Soup” er jeg optaget af begrebet vækst og mutation. Jeg arbejder her med den runde fuldendte form i forskellige variationer, såsom kuglen, kloden og ægget, som symbol på vækst, overgange og transformation. Et af undersøgelsesfelterne er forskellige vækstformer på forskellige stadier, hvor noget skyder op, forgrener sig og bliver et organisk hele som en samlende ur-suppe. Derudover arbejder jeg med overflader, der synsmæssigt leder hen på tanken om geologiske fænomener, såsom lava i flydende eller størknet form. Ofte er kuglen en del af denne både fikserende og beskyttende membran, der taler ind i orden-kaos-begrebet. Jeg forsøger at synliggøre denne dobbelttydighed med bl.a. kontraster i matte og blanke flader sat op mod hinanden, samt gennem sammenstød mellem naturens og menneskeskabte former.


Lene Winther, december 2021