TEKST


Der er noget på spil i Lene Winthers keramiske skulpturer, som fremstår både skrøbelige og kraftfulde. Det tvetydige og fabulerende er et gennemgående træk, der skaber et nærmest surrealt rum, hvor man som beskuer bliver i tvivl om, hvad der er op og ned.
Dette ses både formmæssigt og i værkernes indhold. Noget presser sig på. Noget forvrænges, noget brister. Noget forbliver skjult. Rolige flader og fuldendte kugler brydes af krakelleringer, organiske tilfældigheder, sammensyninger og arkæologisk aktivitet. Fossile aftryk og fragmenter af ansigter ligger bag vævslignende lag, der både tildækker og afslører. Kloder balancerer på geologiske plateauer eller holdes sammen af beskyttende membraner og synes at udfordre de fysiske love. Dyret har taget sæde øverst på piedestalen, hvorfra det vogter og prikker til bæredygtigheden i vores menneskeskabte konstruktioner.

Uddrag af forfatter og cand.phil. Jakob Vedelsbys tekst til bogen 101 Kunstnere 2012

…..Det synes at være et underliggende tema i alle Lene Winthers værker, at vi har et medansvar for verdens tilstand – og vores egen. Uden fordømmelse retter hun sit spotlight mod eksistentielle og samfundsmæssige problemstillinger. Hun gør det ofte dobbelttydigt og altid med kærlighed og humor, hvilket er en ideel døråbner, når man vil aktivere fantasien og inspirere til diskussion og eftertanke….